Ηλικιακή Εκφύλιση Ώχρας

Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδος (AMD) είναι μία  από τις πιο συχνές αιτίες μειωμένης όρασης μετά τα 60.  Η ωχρά κηλίδα είναι η μικρή περιοχή στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς, στο πίσω μέρος του ματιού, που μας επιτρέπει να βλέπουμε καθαρά τις λεπτομέρειες και να πραγματοποιούμε δραστηριότητες όπως το διάβασμα και η οδήγηση.

Τα οπτικά συμπτώματα της AMD περιλαμβάνουν κυρίως απώλεια της κεντρικής όρασης, ενώ η περιφερειακή όραση παραμένει ανεπηρέαστη. Με την AMD κάποιος χάνει την κεντρική όραση, που είναι  απαραίτητη για την οδήγηση, το διάβασμα, την αναγνώριση προσώπων και τη διάκριση λεπτομερειών και αντίληψη χρωμάτων.

Αν και η συγκεκριμένη αιτία είναι άγνωστη, η AMD φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της.μεγάλης ηλικίας.  Ενώ η ηλικία είναι ο πιο επικίνδυνος παράγοντας για την ανάπτυξη της AMD, η κληρονομικότητα, τα μπλε μάτια, η υψηλή πίεση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και το κάπνισμα έχουν επίσης αναγνωριστεί ως επικίνδυνοι παράγοντες. Η AMD ευθύνεται για το 90% νέων καταστάσεων νόμιμης τύφλωσης στις ΗΠΑ.

9 στους 10 ανθρώπους που έχουν AMD, έχουν ατροφική ή «ξηρά» AMD, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη λέπτυνση της ώχρας κηλίδος. Η ξηρά AMD χρειάζεται πολλά χρόνια για να αναπτυχθεί. Ενα σύμπλεγμα βιταμινών φαίνεται ότι επιβραδύνει την ξηρή AMD.

Η παραγωγική  ή «υγρά» AMD είναι λιγότερο συχνή (εμφανίζεται σε 1 στους 10 ανθρώπους με AMD) αλλά είναι πιο σοβαρή. Στην υγρή μορφή της AMD, παθολογικά  αιμοφόρα αγγεία που μπορεί να αναπτυχθούν στο στρώμα μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, διαρρέουν υγρά και αίμα και δημιουργούν στρέβλωση ή ένα μεγάλο κεντρικό σκότωμα. 

Ηθεραπεία με ενδουαλοειδικές ενέσεις, (αντιαγγειογενετικούς παράγοντες), είναι η κύρια θεραπεία .Καμία φορά χρησιμοποιείται και η διαδικασία που ονομάζεται φωτοδυναμική θεραπεία (PDT).

Πολλά υποσχόμενη έρευνα για την AMD πραγματοποιείται σε πολλά ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό. Εν τω μεταξύ, λάμπες υψηλής έντασης, μεγεθυντικοί φακοί , βοηθήματα χαμηλής όρασης και λάμπες υψηλής έντασης,  βοηθούν ανθρώπους με AMD για  να  μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα, την περιφερειακή τους  όραση.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Μέλος του eye-med.gr

Προτεινόμενα Άρθρα